Banico

Quan hệ cổ đông

Mọi câu hỏi về Công ty, Quý nhà đầu tư xin liên hệ bộ phận IR của chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO – BANICO INDUSTRY JSC

  • Số 175 Phố Vũ, P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh
  • 02223778888
    0835588888
  • info@banico.vn

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến