Banico

Sản phẩm

Thiết bị công nghệ thông tin

Cung cấp sản phẩm phần cứng thiết bị công nghệ thông tin (IT) - Lắp đặt các hệ thống Sever, hệ thống networks, hệ thống CCTV, hệ thống âm thanh, thiết bị phòng

Chi tiết

Vật tư tiêu hao công nghiệp

Vật tư tiêu hao trong sản xuất, vật tư phòng sạch, bảo hộ lao động... - Vật tư văn phòng phẩm

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO – BANICO INDUSTRY JSC

  • Số 175 Phố Vũ, P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh
  • 02223778888
    0835588888
  • info@banico.vn

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến